گرگان- به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا، مدارس و دانشگاه های گلستان تا آخر هفته تعطیل شد.