مهر نوشت: متخصص و پژوشگر طب سنتی با اشاره به اینکه اضطراب ایمنی بدن را ضعیف می کند، گفت: مصرف دمنوش ها و سیاه دانه باعث تقویت