کاشت 16936 اصله نهال جنگلی از محل مجازات های جایگزین حبس در کلاله

عملیات جنگلکاری توسط متهمان و محکومین در مراجع قضایی تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس در شهرستان کلاله آغاز شد.

محمدصادق بشکوفه رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاله اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد26 فقره رای دادگاه از مراجع قضایی شهرستان کلاله مبنی بر کشت نهال های جنگلی توسط افراد خاطی که به نوعی موجب تخریب اراضی ملی و جنگلی گردیده بودند، صادر شده است.

وی در ادامه گفت: طبق مفاد، 26 فقره حکم دادگاه متهمان می بایست تعداد 15586 اصله نهال جنگلی و تعداد 1350 بوته آتریپلکس در اراضی ملی و تخریب شده غرس نمایند و به مدت دوسال نیز عملیات مراقبت و نگهداری را انجام دهند.

بشکوفه اظهار کرد: این تعداد اصله نهال در سطح حدود 27 هزار متر مربع از گونه های ون، سنجد تلخ ،سرو و چنار در اراضی منابع ملی و همچنین حاشیه جاده ها و بوستان های محلی در روستاها غرس می گردد.

وی ضمن اعلام آمادگی جهت اجرای دقیق احکام قضایی عنوان کرد: این نوع مجازات های جایگزین حبس ضمن توسعه فضای سبز و افزایش سرانه جنگل باعث خشنودی و رضایت مندی متهمان گردیده است.

بشکوفه افزود: در این زمینه از تلاش بی شائبه مجموعه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاله ، ریاست محترم دادگستری و دادستان و قضاتی که در این زمینه فعالیت داشتند کمال تشکر و قدردانی می شود.